DREWNO KONSTRUKCYJNE DUO / TRIO

Zarówno belki Duo oraz Trio jak i drewno konstrukcyjne lite KVH, są stosowane w tych samych
dziedzinach. Duo i Trio wykorzystywane są przede wszystkim wtedy, gdy wymagane są większe
przekroje lub gdy stawiane są szczególnie wysokie kryteria powstania pęknięć. Sprawdzają się
zatem idealnie, gdy linia produkcyjna nie wybacza odchyleń wymiarowych lub dopuszczalne dla
drewna litego skręcenia przekroju nie spełniają wymogów produkcji.