ŁATY KONSTRUKCYJNE

Łaty konstrukcyjne do różnorodnych zastosowań

Stawiamy na produkty tylko i wyłącznie suszone komorowo i strugane, zapewniając
wymiarowość elementu, również w wersjach z fazowanymi krawędziami, oraz opcjonalnie dla
wybranych przekrojów łączone na mikrowczepy.
Przetworzone w ten sposób łaty, podlegają gruntownej kontroli jakości, co gwarantuje
zminimalizowaną dalszą pracę drewna. Stanowi to istotny wymóg, zwłaszcza przy wykonywaniu
drewnianego rusztu pod suchą zabudowę, np. płytą g-k.