HOME

Certyfikaty

Pozyskane drewno do produkcji pochodzi z legalnych wycinek lasów państwowych i stanowi idealną bazę do dalszego przetworzenia. 

Wszystkie oferowane wyroby posiadają certyfikaty, w tym wystawione przez MPA z Stuttgartu, Holzforschung Austria (Austriacki Instytut Badania Drewna) oraz VEH Europejskie Stowarzyszenie Producentów Drewna. Dodatkowo nasze produkty oznaczone są  znakiem CE i PEFC. Wewnętrzna kontrola jakości przy produkcji drewna konstrukcyjnego jest prowadzona zgodnie z surowymi zasadami przypisanej organizacji kontroli, podczas gdy indywidualne podmioty są dodatkowo i regularnie nadzorowane przez zewnętrzne i niezależne organy inspekcji.

Wewnętrzna kontrola jakości jest prowadzona zgodnie z surowymi zasadami przypisanej organizacji kontroli, podczas gdy indywidualne podmioty są dodatkowo i regularnie nadzorowane przez zewnętrzne i niezależne organy inspekcji. Warunki nadzoru są określone w umowie zawartej ze stowarzyszeniem HFA (Holzforschung Austria).