HOME

Łaty konstrukcyjne

Kantówki do różnych zastosowań

Stawiamy na produkty tylko i wyłącznie suszone komorowo oraz strugane, zapewniając wymiarowość elementu, również w wersjach z fazowanymi krawędziami, opcjonalnie dla wybranych przekrojów łączone na złącza klinowe.

Przetworzone w ten sposób łaty, podlegające gruntownej kontroli jakości, gwarantują zminimalizowaną dalszą pracę drewna. Stanowi to istotny wymóg, zwłaszcza przy wykonywaniu drewnianego rusztu pod suchą zabudowę, np. płytą g-k.

Oferowane przekroje w standardzie

25 x 70świerk, sosna4 / 5 m3-str. strugana, rozcinana
30 x 30 / 50 / 60 / 80świerk5 m3-str. strugana, rozcinana
30 x 50świerk3 / 4 m4-str. strugana, fazowana
40 x 40 / 50 / 60 / 80świerk4 / 5 m3-str. strugana, rozcinana
40 x 60świerk4 / 5 m4-str. strugana, fazowana
45 x 75świerk3 / 4 / 5 m3-str. strugana, rozcinana, fazowana
45 x 70modrzew4 / 6 mklejona (duo) 4-str. strugana, fazowana
50 x 50 / 60 / 80świerk5 m3-str. strugana, rozcinana
60 x 60świerk5 m4-str. strugana, rozcinana

inne przekrojne i długości na zapytanie