HOME

Rozbudowa suszarni

Rozbudowa suszarni w zakładzie produkcyjnym Abies Austria.

Rozbudowa suszarni w fabryce Abies Austria o dwie nowe komory

Badanie wilgotności w Abies Austria.
Badanie wilgotności © Abies Austria

Wraz z wzrostem wydajności produkcyjnej drewna konstrukcyjnego została rozbudowana suszarnia. Suszenie komorowe drewna jest kluczowym etapem w produkcji elementów KVH.
Dzięki odpowiedniemu suszeniu, komputerowo sterowanemu, uzyskujemy drewno biologicznie martwe. Suszenie komorowe zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów a powstałe oraz uwidocznione wskutek suszenia wady drewna mogą w kolejnym procesie zostać wyeliminowane poprzez wycięcie.