HOME

Konstrukcje drewniane a design akustyczny

konstrukcje drewniane a design akustyczny

Kiedy mowa o projektowaniu akustycznym budynków drewnianych, należy pamiętać o możliwości bezpośredniego wpływu na ich konstrukcję. Propagacja dźwięków uderzeniowych może zostać znacznie ograniczona już na poziomie strukturalnym dzięki zastosowaniu wysokowydajnych, wytrzymałych profili dźwiękoszczelnych.

xylofon 1
Profil akustyczny © Rothoblaas

Wysokowydajny profil elastyczny do izolacji akustycznej

Jest to najbardziej efektywne rozwiązanie w zakresie izolacji dźwiękowej budynków drewnianych, mające na celu ograniczenie przenoszenia drgań strukturalnych. Xylofon, nowy profil dźwiękoszczelny marki Rothoblaas, jest wykonany z elastycznej i stabilnej mieszanki poliuretanowej, która w znacznym stopniu ogranicza przenoszenie hałasu strukturalnego od 5 dB do ponad 15 dB. Ta monolityczna kompozycja zapewnia stabilność, wodoszczelność i brak plastyczności w czasie przy grubości samego profilu zaledwie 6 mm.

„Zintegrowana konstrukcja” pozwala nam działać bezpośrednio u podstawy problemu poprzez „rozłączenie” wszystkich punktów kontaktowych wzdłuż ścian i podłóg. „Wiemy, że drewno jest jednym z najlżejszych materiałów, a zatem jednym z materiałów najbardziej wrażliwych na drgania akustyczne o niskiej częstotliwości. ALE: „suchy system warstwowy” zbudowany w „fazach sekwencyjnych” i „nakładających się na siebie” jest jednocześnie technologią konstrukcyjną, która daje nam największe szanse na wyciszenie dźwięków uderzeniowych.” – mówi Michele Dal Rì, kierownik ds. produktu odpowiedzialny za produkty dźwiękochłonne w Rothoblaas.

Boczne przenoszenie hałasu uderzeniowego przez różne ścieżki konstrukcyjne jest kluczowe dla określenia rzeczywistego zachowania budynku z akustycznego punktu widzenia. Wskaźnik redukcji drgań (Ki, j) można określić metodą obliczeń zgodnie z normą EN 12354-1 lub za pomocą testów eksperymentalnych rzeczywistej konfiguracji paneli i połączenia. Odpowiednia konstrukcja akustyczna musi odnosić się do wartości obliczalnych z wyprzedzeniem, nie zaś do testów wykonywanych z perspektywy czasu w odniesieniu do pojedynczych i wyjątkowych przypadków.

Współpraca pomiędzy Rothoblaas i Uniwersytetem Bolońskim stanowi punkt zwrotny w tej dziedzinie: system obliczania standardowego połączenia stanowi potężne narzędzie pomagające projektantom w określaniu parametrów wymaganej izolacji akustycznej.

xylofon 2
Podkład Xylofon © Rothoblaas

Szczelność budynków drewnianych jest ściśle związana z izolacją akustyczną: hałas przenoszony przez powietrze jest propagacją energii akustycznej w powietrzu poprzez fale dźwiękowe. Z tego powodu dbałość o szczegóły, zwracanie uwagi na szczelność, prawidłowe oklejanie oraz stosowanie pianek i taśm ekspandujących to idealne rozwiązania dla zapewnienia dźwiękoszczelności w konstrukcjach drewnianych.

xylofon 3
Profil akustyczny © Rothoblaas
xylofon washer 2
Profil akustyczny © Rothoblaas

Izolacja akustyczna i komfort mieszkalny

W budownictwie wyróżnia się dwie kategorie dźwięków, w zależności od sposobu transmisji:

Hałas powietrzny: medium przenoszącym energię fali dźwiękowej jest powietrze;

Hałas strukturalny: dźwięk przenika przez konstrukcję, przenosząc drgania między pomieszczeniami, również nieprzyległymi.

Konstrukcje drewniane, podobnie jak wszystkie lekkie konstrukcje, nie cechują się wysoką wydajnością akustyczną w zakresie niskich częstotliwości, w szczególności w przypadku dźwięku powietrznego i transmisji drgania strukturalnego przez elementy konstrukcyjne.

W celu zmniejszenia przenoszenia hałasu, konieczne jest przerwanie propagacji drgań. W tym celu stosuje się produkty elastyczne zgodnie z zasadą separacji, tj. stosując działania lub technikę konstrukcyjną, w której izolowane lub oddzielane są elementy, których styk umożliwiłby przenoszenie drgań, a tym samym hałasu.

Produkty elastyczne: elastyczne warstwy rozdzielające umieszczone między elementami sztywnymi, których podstawowym zadaniem jest uniemożliwienie przenoszenia drgań na konstrukcję budynku (na przykład uderzeń lub odgłosu kroków) w obrębie jego ścian działowych. Praca na tym poziomie konstrukcji oznacza rozwiązanie problemu u źródła, zapewniając lepszą elastyczność i tolerancję na etapie obróbki i zmian kolejnych warstw, takich jak pakiety izolacji termicznej i akustycznej lub różnego rodzaju powłoki i izolacje wewnętrznych ścian.

1526998958 xylofon rothoblaas

Rothoblaas to włoskie przedsiębiorstwo, które przyjęło innowację technologiczną jako swoją misję, stając się w ciągu kilku lat liderem technologii dla konstrukcji drewnianych i bezpieczeństwa. Dzięki kompleksowemu asortymentowi oraz rozwiniętej i przygotowanej technicznie sieci sprzedaży, przekazało swoje know-how wszystkim swoim klientom, stając się głównym partnerem w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów i techniki budowlanych. To wszystko tworzy nową kulturę budowania zrównoważonego, zorientowanego na zwiększenie komfortu mieszkalnego oraz zmniejszenie emisji CO2