HOME

Więcej drewna, mniej CO2

image 27

1 metr sześcienny drewna wiąże 1 tonę CO2

Stosuj drewno, chroń klimat!

Lasy pochłaniają gaz cieplarniany CO2 z powietrza i są naturalnymi obrońcami klimatu. Wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego w dokładnie taki sam sposób przeciwdziała zmianom klimatycznym.

Klimatyzacja w lesie

Drzewa w okresie wzrostu pobierają z powietrza dwutlenek węgla (CO2). Węgiel z CO2 jest magazynowany w drewnie, w wyniku reakcji chemicznych między wodą a dwutlenkiem węgla powstaje tlen (O2), który jest uwalniany z powrotem do środowiska.

Jeśli budujesz z drewna, budujesz drugi las z domów

W austriackich lasach rośnie około 3,4 miliarda drzew, łącząc 3600 milionów ton CO2. Las wiąże w ten sposób około 45-krotność rocznej emisji CO2 (dla Austrii jest to około 80 milionów ton CO2). Pozyskiwanie drewna z lasu i wykorzystanie go jako budulca zwiększa efekt ochrony klimatu przez las. Ponieważ CO2 pozostaje związane w drewnie tak długo, jak jest używane jako materiał a nie spalane lub gnije. Drewniane domy pełnią funkcję magazynów węgla jak drugi las. Zamiast ściętych drzew leśnicy sadzą w lesie nowe drzewa, które ponownie aktywnie pobierają dwutlenek węgla z otaczającego powietrza.

1 tona CO2 w 1 metrze sześciennym drewna – jak to działa?

1 metr sześcienny drewna waży średnio 500 kilogramów. Połowa drewna składa się z węgla, tj. jeden metr sześcienny drewna zawiera 250 kilogramów węgla. Kiedy węgiel jest przekształcany w CO2 (utleniony), jeden kilogram węgla jest przekształcany w około 3,67 kilograma CO2. 250 kilogramów węgla daje 917 kilogramów CO2. Otrzymujesz więc około 1 tony CO2 na metr sześcienny drewna. (Obliczenia: Arno Frühwald, Uniwersytet w Hamburgu)

Domy drewniane wytwarzają mniej CO2

Drewniane domy przedłużają składowanie dwutlenku węgla z lasu. Każdy metr sześcienny wbudowanego drewna wiąże w dłuższej perspektywie 1 tonę CO2. Ponadto drewno zastępuje inne materiały budowlane, takie jak cegła, beton czy stal. W przeciwieństwie do drewna, podczas produkcji są one intensywne pod względem emisji CO2. Drewno nie musi być produkowane w wielkich piecach o dużym zużyciu energii lub wydobywane z ziemi. Drewno rośnie w lesie i potrzebuje tylko ziemi, wody, światła i powietrza. Również obróbka drewna wymaga stosunkowo mało energii. Trasy transportu są krótkie, ponieważ drewno pozyskuje się najczęściej z tartaków i zakładów przetwórczych w promieniu nie większym niż 300 kilometrów. W sumie produkty drewnopochodne wykazują dodatni bilans CO2, podczas gdy inne materiały budowlane podczas produkcji CO2 wytwarzają. Jeżeli zamiast innych materiałów budowlanych stosuje się drewno, to przede wszystkim nie ma emisji CO2 z ich produkcji.

Przykład: 1 metr kwadratowy monolitycznej ściany zewnętrznej z drewna oszczędza w efekcie końcowym (wiążący CO2w drewnie minus emisja CO2 w fazie produkcji) taką ilość CO2, jaka przyniosłaby w zamian porównywalna konstrukcja ściany z betonu (obliczenia przez Holzforschung Austria).

Bilans CO2 dla 1m² ściany zewnętrznej

Monolityczna ściana z drewna (np. CLT) – 88 kg CO2
Drewniana konstrukcja szkieletowa – 45 kg CO2
Cegła + 57 kg CO2
Beton + 82 kg CO2

Budowanie z drewna zmniejsza ślad ekologiczny

Pod koniec eksploatacji budynku drewno nie musi być żmudnie utylizowane. Poszczególne elementy mogą być ponownie wykorzystane, np. ze starej konstrukcji dachu można wykonać meble. Jeśli nie ma już mowy o wykorzystaniu drewna, można je spalić i wykorzystać na energię. Ostatecznie uwalniana jest tylko taka ilość CO2, jaka była związana w procesie fotosyntezy na początku. Drewniane budynki mają przez cały cykl życia ślad węglowy o ponad połowę mniejszy niż budynki wykonane z konwencjonalnych materiałów nieodnawialnych. Drewno jako materiał budowlany w sposób zrównoważony zmniejsza nasz ślad ekologiczny.

Źródło tekstu proHolz Austria, tłumaczenie i redagowanie Abies Polska