HOME

Współczesna prefabrykacja budynków

hala 1

Opis linii technologicznej

Hala produkcyjna Aristo Eco Home o powierzchni 3000m2 została zbudowana w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej w 2021r. Bliskie sąsiedztwo autostrad sprzyja dobrej organizacji logistycznej we współpracy z Kontrahentami.

W hali ustawiona jest linia sterowana numerycznie, począwszy od wycinania drewna pod potrzeby prefabrykacji, zbijania konstrukcji, poszywania konstrukcji płytami, z późniejszym wycinaniem otworów i ścinaniem wystającej płyty poza obrys konstrukcji. Do projektowania i późniejszego przełożenia wykonanego projektu na język centr obróbczych, sterowanych numerycznie, wykorzystywany jest program projektowy Dietrich’s.

hala 7
Hala produkcyjna © Aristo Eco home

Centrum cięcia i frezowania

Centrum cięcia i frezowania składa się z urządzenia tnąco frezującego firmy STROMAB CT600F zwanego również optymalizerką cięcia. Wydajność maszyny wynosi od 6 do 10m³ surowca/8 roboczogodzin. Łoża załadowcze i strefa za komorą cięcia umożliwiają załadunek i wyładunek surowca o długości odpowiadającej długości stołów roboczych linii produkcyjnej – w tym przypadku około 13m.

hala 14
Centrum cięcia i frezowania © Aristo Eco home

Surowiec obrabiany w obszarze linii cięcia:

  • Drewno KVH® (drewno łączone na złącza klinowe) C24- czterostronnie strugane drewno konstrukcyjne, które zostało wysuszone w komorach suszarniczych do 15% wilgotności i przesortowane pod względem wytrzymałości. KVH® to produkt z drewna iglastego, posiadający fazowane krawędzie i długość do 13m, a w procesie przetwarzania pozbawione zostało wad i ponownie sklejone.
  • Drewno BSH – drewno klejone warstwowo
  • Drewno klejone typu Trio i Duo – klejone z dwóch lub trzech warstw
  • Drewno wysoko przetworzone  w postaci belek dwuteowych
  • Drewno LVL- drewno klejone z fornirów

Do odprowadzania wiórów, powstałych z obróbki drewna jest dedykowany odciąg Riedex DM-350 o wydajności 8000 m³/godz.

Odciąg jest zbudowany zgodnie z przepisami europejskimi i krajowymi i jest w pełni zgodny z wytycznymi Atex 114 i 153, zapewniając bezpieczeństwo w zakresie wybuchowości mieszaniny pyłów i powietrza.

hala 12
Odciąg wiórów © Aristo Eco home

Linia do prefabrykacji przegród

Producentem linii jest firma MBA (Modular Building Automation). MBA jest “joint venture” pomiędzy J J Smith & Co (Woodworking Machinery) Ltd & H&M Houtbewerkingssystemen B.V.

Linia składa się z następujących stanowisk:

1. Formatowanie przegrody

Stanowisko formatowania składa się ze stołu roboczego, zespolonego z mostem jezdnym, wyposażonym w dwa moduły gwoździujące – gwoździarki pneumatyczne BeA.

Przygotowane wcześniej elementy konstrukcji drewnianej są zespalane w systemie półautomatycznym. Operator stołu porusza się pomiędzy lewą, a prawą szyną torowiska, podążając za mostem jezdnym, ręcznie rozmieszczając słupki pomiędzy podwaliną, a oczepem – lewą i prawą belka zamykająca przegrodę.

Ponad stołem formatowania ściany może swobodnie poruszać się most szyjąco-frezujący sterowany numerycznie.

hala 2
Formatowanie © Aristo Eco home
hala 20x
Poszycie © Aristo Eco home

2. Poszycie wewnętrzne przegrody

W obszarze stołu drugiego formuje się ostateczną warstwę wewnętrzną. Na płaszczyznę prefabrykatu, z użyciem podnośników podciśnieniowych nanosi się warstwy pokrywające.

Płyty konstrukcyjne i wykończeniowe są mocowane do konstrukcji przy użyciu zszywaczy modułowych. Jednocześnie piła oraz frez palcowy sterowane numerycznie odpowiednio przycinają płyty. Stół roboczy nr 2 pełni również funkcję stołu rotacyjnego. Stół ten umożliwia spionowanie prefabrykatu i przerzucenie go na stół odbiorczy nr 3

3. Most szyjąco–frezujący „M1”

Most szyjąco-frezujący to obrabiarka sterowana numerycznie w postaci bramownicy jezdnej, poruszającej się ponad stołem 1 i 2. Belka spinająca wózki transportowe stanowi podstawę dla modułów szyjących, głowic prowadzących piły i frezy.

Posuw mostu wzdłuż stołu 1 i 2, przy jednoczesnym posuwie narzędzi szyjących, lub frezująco-tnących odbywa się automatycznie, a za przebieg i tempa pracy odpowiada operator mostu, śledzący pracę na pulpicie roboczym.

hala 11
Most szyjąco–frezujący © Aristo Eco home
hala 4x
Most szyjąco–frezujący © Aristo Eco home

Na belce mostu znajdują się następujące narzędzia:

  • Piła tnąca
  • Frez palcowy górno-wrzecionowy
  • Gwoździarka modułowa BeA R130
  • Wkrętarka modułowa
  • Zszywacze modułowy

4. Stół odbiorczy nr 3

Stół odbiorczy nr 3 stanowi stół transportowy pozwalający na odbiór spionowanej przegrody budowlanej i jej rotację, odsłaniając niewykończoną – zewnętrzną stronę elementu.

5. Stół roboczy nr 4

Stół roboczy nr 4 jest stołem analogicznym do stołu nr 2. Podobnie jak w przypadku stołu nr 2 ponad stołem 4 i 5 (stołem pionującym) porusza się most jezdny „B” o wyposażeniu zbieżnym z wyposażeniem mostu „A”

6. Most szyjąco-frezujący „M2”

Analogiczny z mostem „M1”

7. Stół roboczy nr 5

Stół roboczy nr 5 stanowi przedłużenie linii produkcyjnej- umożliwia on wykonywanie w jego obszarze prac długotrwałych, związanych z elewacją. Zadaniem dodatkowym stołu nr 5 jest pionowanie przegrody budowlanej przed przystąpieniem do transportu z użyciem suwnicy.

8. Stół roboczy nr 6

Stół roboczy nr 6 służy do formatowania konstrukcji stropów. Po zbiciu ramy, prefabrykat zostaje przesunięty na stół nr 2 linii w celu poszycia płyty OSB z użyciem mostu CNC.